bootstrap html templates
TL 100

4. Sınıf


 Ortak Kitaplar

Algoritma
Genel Kültür

Hediye Kitaplar

Zekaye - Doğum Günü
Zekaye - Annemin Reçelleri
Başarı

TL  150

5.Sınıf


5. Sınıf Fen
5. Sınıf Matematik

Ortak Kitaplar

Algoritma
Genel Kültür

Hediye Kitaplar

Zekaye - Doğum Günü
Zekaye - Annemin Reçelleri
Başarı

TL  150

8.Sınıf


5. Sınıf Fen
5. Sınıf Matematik

Ortak Kitaplar

Algoritma
Genel Kültür

Hediye Kitaplar

Zekaye - Doğum Günü
Zekaye - Annemin Reçelleri 
Başarı

deneyap
Deneyap Sınavları 4. Sınıf

4. Sınıf


Ortak Kitaplar

Algoritma
Genel Kültür

Hediye Kitaplar

Zekaye - Doğum Günü
Zekaye - Annemin Reçelleri
Başarı

100 TL

Mobirise
3T Sınavları Deneyap 5. Sınıf

5. Sınıf

5. Sınıf Fen
5. Sınıf Matematik

Ortak Kitaplar

Algoritma
Genel Kültür

Hediye Kitaplar

Zekaye - Doğum Günü
Zekaye - Annemin Reçelleri
Başarı

150 TL

Mobirise
3T DENEYAP sınavları 8. sınıf

8. Sınıf

5. Sınıf Fen
5. Sınıf Matematik

Ortak Kitaplar

Algoritma
Genel Kültür

Hediye Kitaplar

Zekaye - Doğum Günü
Zekaye - Annemin Reçelleri
Başarı

150 TL

Yazılı Sınav

ADAY’lar sınav başvurularını Atatürk Üniversitesi’nin “https://deneyapturkiye.ataaof.edu.tr” web sitesi  üzerinden 6 Ocak 2020 tarihi saat 23:59'a kadar tamamlamak zorundadırlar. ADAY’lar okullarının  bulundukları illerde sınava gireceklerdir. ADAY’lardan sınav başvurusu için 10 (on) TL ücret alınacaktır. 

Başvuru süresi dolduktan sonra, ADAY’lar kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik  yapamayacaktır.

Sınav, 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 10.00’da tek oturum halinde Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı,  Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere toplam18 (on sekiz) ilde belirlenecek  merkezlerde gerçekleştirilecektir.


Eğitime dahil olmak isteyen öğrencilerimizin ilk olarak yazılı sınava girerler. Sınav ortaokul ve lise seviyesinde hazırlanır. 4. Ve 5. Sınıflar ortaokul sınavına, 8., 9. Sınıf öğrencileri ile lise hazırlık sınıfı öğrencileri lise sınavına dahil olurlar.

Yazılı sınav matematik, fen ve algoritma bölümlerden oluşur ve 60 soru içerir. Her bölüm, alan ile ilişkili genel kültür soruları ile tamamlanır. Sınav sorularında muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülür. Sınav, bilgilerin değil becerilerin ölçüldüğü sorular içerir.

Sınavda doğru sayıları esas alınır ve yanlışlar doğruları etkilemez.

Sınav sonunda, her öğrenci kendi seviyesindeki öğrenciler arasından değerlendirilir. Her ilin kontenjanı doğrultusunda 2.5 katı kadar öğrenci uygulama sınavına davet edilir. Böylelikle her il kendi içinde farklı taban puanlarına sahip olur. Hem sınıf seviyesindeki sıralama, hem de il bazlı sıralama tamamlandığında uygulama sınavına dahil olan öğrenciler ilan edilir.

Eğitim Amacı

Ülkemizin gelişmesi ve her alanda bağımsızlığını güçlendirmesi hedefleri doğrultusunda, bilim ve teknolojide “Milli Teknoloji Hamlesi” olarak tanımlanabilecek bütüncül bir gelişime ihtiyaç vardır. Ülke ölçeğinde, topyekûn ve sürdürülebilir bir atılımın gerçekleştirilebilmesi ise toplumun bütün katmanlarının bu hedef doğrultusunda motivasyon kazanması ve bilim-teknoloji üretiminde yetkinliğe sahip bir insan kaynağının oluşturulmasına bağlıdır.

Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin ülke genelinde tespit edilmesi ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması önem taşımaktadır.

Gençlerin takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olmaları sağlanmalıdır. Deneyap Teknoloji Atölyesi projeleri yeterli fiziki imkânlar ve donanımlar sağlanarak, gençlerin bilim ve teknolojide yenilik üretebilen ve diğer insanları da bu doğrultuda etkileyebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Eğitim Süreci

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda eğitimler bulunmaktadır. Eğitim modeli 2 yıl ders, 1 yıl uygulama projesi olmak üzere toplam 3 yıl olarak tasarlanmıştır. İlk yıl temel teknoloji alanlarında genel yetkinlik kazanımı sağlayacak bir program yer alırken, ikinci yıl öğrencilerin ilgi alanlarına göre daha derinlemesine gelişim kaydedecekleri eğitimler bulunmaktadır. Üçüncü yıl ise, aldıkları eğitimlerin uygulamasını yaparak gelişimlerini pekiştirecekleri bir proje geliştirmeleri beklenmektedir. Eğitimlerimiz okul dönemlerinde haftasonu cumartesi veya pazar günleri öğle öncesinde veya öğle sonrasında yürütülmektedir. Sömestr tatilinde hafta içi olarak düzenlenip, yaz tatilinde öğrenciler gruplara ayrılarak yaz dönemi 1 veya yaz dönemi 2 seçimini yaparak eğitimlerine haftaiçi devam etmektedirler.

Eğitimler, derslerde sürekli uygulama imkânı sunulan, teknik araç ve gereçlerin yer aldığı atölyelerde verilmektedir. Her bir ders modülü sonunda, bir uygulama projesi yer almaktadır. Bu şekilde, kazanımların pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Deneyapların diğer önemli bir bileşeni ise mentörlük uygulamasıdır. İkinci yıl ile birlikte proje sürecinin sonuna kadar yetkin bir mentör, öğrencinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Deneyap eğitim süreci, gençlerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla, sosyal-kültürel aktiviteler ile desteklenmektedir. Bunun yanında, velilerle iletişimin kuvvetlendirildiği uygulamalar bulunmaktadır.

Eğitim Programları

İlk iki yıl boyunca yürütülecek atölye eğitimleri yıl boyunca haftasonları, yarım gün şeklinde gerçekleştirilecektir.

 İlk Yıl

Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama ve Elektronik Programlama alanları, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde uygulanacak temel eğitimdir. Temel eğitimlerden sonra Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri (Nesnelerin İnterneti, Mobil Uygulama) Havacılık ve Uzay, Malzeme, Yapay Zekâ alanlarına ilişkin eğitimler verilmektedir.

 İkinci Yıl

Öğrenciler, Yazılım Teknolojileri (Nesnelerin İnterneti, Mobil Uygulama), Siber Güvenlik, İleri Robotik, Yapay Zekâ, Enerji Teknolojileri, Uzay ve Havacılık, Malzeme alanlarından uzmanlaşmak istedikleri üç alanda eğitim alabileceklerdir. Öğrencilerden her ders modülü sonunda bir proje geliştirmeleri beklenmektedir. İkinci yılın sonunda öğrenciler, mentörleri eşliğinde eğitimin üçüncü yılında çalışacakları proje fikrini belirleyeceklerdir.

 Üçüncü Yıl

Sınıf ortamında derslerin bulunmadığı bu yıl, öğrenciler takımlar halinde, ikinci yılın sonunda belirledikleri proje fikrini hayata geçirmek için çalışmalar yapacaklardır. Proje ekibi olarak ihtiyaç duydukları sıklıkta, Deneyaplarda proje toplantıları ve çalışmaları yapabileceklerdir. Yılsonunda, geliştirdikleri projenin sunumu için özel bir etkinlik düzenlenecektir.

 

Kaynak: DeneyapTürkiye

3T14

Deneyap Sınavları

3T deneyap sınavları için doğru adres.

Ersan İçöz - bilsEmC² - Bilim ve Sanat Merkezi

0 850 304 5920

Vergi Dairesi: Saraylar
Vergi Numarası : 4700343252

Karşıyaka Mahallesi 2057 Sokak No 2 K : 1 
Pamukkale Denizli

Sosyal